Zdawanie egzaminu jest często pojawiającym się motywem w snach i można go interpretować na wielu różnych płaszczyznach. Taka wizja senna, wbrew pozorom, nie dotyczy jedynie uczniów czy studentów. Uczniów, którzy ze sprawdzianami bądź innego rodzaju formami weryfikowania wiedzy i umiejętności mają styczność na co dzień.

Może się ona powtarzać równie często u osób już dorosłych. Dorosłych posiadających rodzinę i pracę, bądź stojących przed wymagającymi wyzwaniami oraz stresującymi sytuacjami. Sytuacjami jakie ich dotykają, lub mogą dotknąć w niedalekiej przyszłości.

Interpretacje zdawania egzaminu we śnie

Jak zostało wspomniane na początku, zdawanie egzaminu objawiające się w marzeniu sennym można interpretować na wiele sposobów. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji życiowej śniącej osoby oraz jej osobowości i ukształtowania charakteru.

Na ten przykład: gdy pisany przez nas sprawdzian zostanie oceniony najwyżej jak jest to możliwe, równie dobrze może to oznaczać gotowość do podjęcia czekających na nas zadań (widmo wielkiego sukcesu), jak i trawiącą nasz umysł niepewność lub oczekiwanie na porażkę, świadomość niewystarczających umiejętności, niezbędnych do podołania majaczącemu na horyzoncie wyzwaniu (widmo nieuniknionej klęski).

Najbardziej symptomatyczną sytuacją, w której doznajemy śnienia o egzaminach jest oczekiwanie na coś, co może wiązać się z przykrymi konsekwencjami. Najczęściej doświadczyć mogą jej uczniowie i studenci, którzy wystawieni na stres przed różnego formatu sprawdzianami odczuwają głęboką niepewność co do wyników uzyskanych w przyszłości czy samej formuły testu, której do samego końca nie znają.

Jakkolwiek jednorazowo pojawiający się sen o egzaminach nie musi oznaczać nic nieprzyjemnego (np. powodowany jest zwykłą przezornością, samokrytycznym nastawieniem do własnych umiejętności), gdy marzenie senne uporczywie się powtarza w krótkim odstępie czasowym, świadczyć to może o lęku przed czekającą osobę śniącą przyszłością lub przewidywanych negatywnych skutkach danego przedsięwzięcia. W takim przypadku najczęstszym motywem jest otrzymanie negatywnej oceny z egzaminu.

Zdawanie egzaminu znaczenie snu

U osoby, która nie podejmuje żadnej nauki i faktyczny egzamin jej nie czeka, wizja pisanego sprawdzianu obrazuje konieczność wykazania się przed sobą lub przed gronem innych osób (jak i jednej osoby, na której opinii szczególnie nam zależy). Sen taki pojawić się może w sytuacji gdy np:

 • pracodawca wymaga od nas przygotowania wymagającego projektu opatrzonego terminem czasowym
 • stoimy przed widmem podjęcia pracy w całkowicie nowym dla nas miejscu i nie zajmowanej wcześniej profesji
 • obawiamy się poznania nowych osób / ich negatywnej o nas opinii / krytycznego nastawienia ludzi, z którymi chcemy nawiązać bliższe relacje

Specyficzną sytuacją, w której nawiedza nas sen o pisaniu egzaminu, jest chęć wykazania się jako świeżo upieczony rodzic bądź wychowawca. Dziecko jest dla rodzica istotą najważniejszą. Często spełnieniem wszystkich marzeń, więc nie dziwnym jest wcale, iż matka lub ojciec chcą jak najlepiej wykazać się w swojej nowej roli i wzorowo zatroszczyć się o potomstwo, czego imaginacją może się stać właśnie taka wizja senna.

Sen dotykać też może wkraczających dopiero na ścieżkę zawodową nauczycieli, którzy liczą na akceptację grupy młodych ludzi. Grupy jakich mają w przyszłości uczyć, ale też nauczycieli, którzy zmieniają środowisko podejmowanej przez siebie pracy (zmiana szkoły) albo otrzymują funkcję wychowawcy klasy.

Pisanie egzaminów podczas śnienia może być odbiciem wykonywanej przez daną osobę pracy, zajmującej się układaniem egzaminów (nauczyciel) bądź koordynowaniem zespołu podlegających jej pracowników (zwłaszcza, gdy podejmowany projekt stanowi dużą odpowiedzialność).

Do innych interpretacji snu należą:

 • niepotrzebnie przeżywany stres, wywołany niedowartościowaniem, niską samooceną
 • fakt wydarzających się właśnie doniosłych zmian w naszym życiu, które determinować mogą dalszą przyszłość
 • ściąganie w trakcie trwania egzaminu może oznaczać, iż osoba śniąca jest zbyt pewna siebie i nie liczy się z konsekwencjami podejmowanych działań, jak i to, że liczy na pomoc innych ludzi
 • bezbłędnie zdawany sprawdzian może obrazować wielką wagę przedsięwzięcia, w którym chcemy wypaść jak najlepiej, a co za tym idzie odczuwamy stres, przy jednoczesnym zachowaniu pozytywnego nastawienia.

Prorocze znaczenia pisanego we śnie egzaminu

Proroczych wizji wieszczonych z sytuacji przeżywanych w świecie sennym ludzie doszukiwali się od najdawniejszych czasów. Znane są w historii przypadki, iż osoby o niezwykłych snach zdobywały pośród danej społeczności wielki autorytet, a nawet stawały się sławnymi prorokami i wieszczami w wyobrażeniach ludu.

Nie inaczej ma się sprawa w przypadku snów o pisaniu egzaminów. Do najczęstszych wieszczb wysnuwanych na podstawie snu zalicza się:

 • wielki sukces w życiu prywatnym, zawodowym bądź w podejmowanych przez nas przedsięwzięciach (obrazować je może sen, w którym otrzymujemy ocenę negatywną z pisanego egzaminu)
 • zapowiedź rozpierającej nas energii duchowej, obrazowanej przez zdawanie egzaminu ustnego
 • widmo czekającego osobę śniącą awansu czy to zawodowego, czy społecznego
 • zapowiedź sytuacji w naszym życiu, które przepełnione będą intensywnymi emocjami
 • możliwość spotkania nas niespodziewanego nieszczęścia, ale też niespodziewanego sukcesu

Podsumowanie

Jak widać, motyw pisanego egzaminu, jakiego doświadczyć możemy w trakcie przeżywania marzenia sennego może mieć bardzo dużo interpretacji. Interpretacje, które w wielu przypadkach wykluczają się wzajemnie. Sen ten odzwierciedla najczęściej towarzyszące nam emocje, przeżywane stresy, sytuacje towarzyszące nam w życiu codziennym, oraz niezliczone obawy o naszą przyszłość – tą bliską, jak i daleką.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *