Utrata wzroku jakiej doświadczyć możemy we śnie, symbolizować może wiele rzeczy związanych z naszym życiem osobistym. Może być związana z sytuacjami odbieranymi przez nas na płaszczyźnie podświadomości.

Marzeniom sennym, których motywem staje się ślepota, jest przypisywana rola wieszcza. Może to być zakorzenione w najdawniejszych wierzeniach o ludziach, którzy poprzez utratę wzroku nabyli nadnaturalnych zdolności widzenia proroczych wizji i kontaktu ze światem zmarłych.

Przykład: Baba Wanga – jedna z najsławniejszych wieszczek, której moce objawiły się po utracie wzroku w młodym wieku.

Znaczenie utraty wzroku we śnie

Jak zostało wyżej wspomniane, utrata wzroku przeżywana w świecie snów jest zależna od osobistych doświadczeń osoby śniącej, jej sytuacji życiowej, podejmowanych działań oraz jej życia duchowego, przekładającego się na podświadomość.

Za najczęstszy powód nawiedzenia takiej wizji przyjmuje się przeświadczenie o zmarnowanej szansie, mogącej doprowadzić nas do wielkiego sukcesu bądź podświadomie zapisana w naszym umyśle informacja o niewykorzystaniu jakiejś ważnej okazji, która nadarzyła się w naszym życiu (niekiedy bardzo dawno).

W takim wypadku sen może dotyczyć osób, które na przykład straciły swoją jedyną szansę na osiągnięcie zawodowego sukcesu, bądź też, w sytuacjach dużo bardziej intensywnych z osobistego punktu widzenia, utrata okazji na ostatnie spotkanie z umierającą osobą bliską.

Ślepota we śnie jest też uważana za emanację stanu psychicznego osoby śniącej. Utrata wzroku może symbolizować poczucie samotności, potrzebę kontaktu z dawno nie widzianą osobą bliską, jak i dojmująca świadomość niewiedzy z jakiegoś zakresu, zwłaszcza gdy dotyczy ona naszego życia zawodowego.

Utrata wzroku we śnie

Utrata wzroku często też jest utożsamiana z depresyjnym stanem psychicznym osoby, która doświadcza takiego snu. Zdarzają się one u osób, które czują się przygniecione osobistymi sprawami. Zostawione zostały na pastwę losu bądź odrzucone przez dane środowiska (zwłaszcza jeśli chodzi o odrzucenie przez ważnego dla nas człowieka – partner\ka, przyjaciel etc).

Sen może także nawiedzić osoby, które przeżyły dotkliwą traumę z powodu śmierci osoby bliskiej. Dotyczą również osób zmagających się ciężką chorobą (u siebie, bądź u innych). Inną interpretacją w tym temacie jest świadomość przeminięcia wielkiej presji psychicznej, ciążącej od dłuższego czasu na umyśle.

Ślepota we śnie ma też związek z przykrymi wydarzeniami, które odbiły się na nas finansowo. W sytuacji gdy zostaliśmy oszukani na jakąś kwotę. Bądź okradzeni czy po prostu zagubiliśmy coś dla nas cennego, możemy doświadczać tego typu wizji sennych. Świadczy o wciąż przeżywanym stresie i negatywnych emocjach.

Utrata wzroku świadczy też o czekających nas zmianach w życiu, których obawiamy się, bądź które przerastają nas albo są zmianami niechcianymi. Może również oznaczać świadome lub podświadome poczucie niezrealizowania własnych zamierzeń, a w innych przypadkach perspektywa nie zrealizowania zamierzenia z powodu zbyt małej ilości czasu bądź innych czynności, których musimy się podejmować zamiast głównie obranego celu.

Utrata oczu doznana we śnie jest uznawana także za obraz poczucia winy, jakie trapi nasze sumienie. Może się to wiązać z niewykorzystaniem życiowej szansy, ale niekoniecznie. Równie dobrze taka wizja obrazować może poczucie winy z powodu odrzucenia kogoś bliskiego lub błędnego zinterpretowania jakieś sytuacji, przez co osoba śniąca podjęła nieodwracalną w skutkach, złą z jej perspektywy decyzję.

Co oznacza oślepnięcie we śnie?

Innym rodzajem snu o utracie wzroku jest wizja zaślepienia, zamroczenia. Świadczyć ona może o stanie faktycznym w jakim znajduje się osoba przeżywająca dany sen. Wiąże się to z ignorowanym zagrożeniem, ale też podświadomie odbieranym poczuciem zagrożenia. W skrajnych przypadkach nawet pozornie odrzucanym faktem istnienia sytuacji, która może być dla nas przykrą i wyrządzić nam poważną krzywdę w perspektywie czasu.

Ludzie doświadczający zamroczenia w swoich marzeniach sennych dostają niejako sygnał od swojej podświadomości, że wokół nich dzieję się coś niedobrego, niekorzystnego dla nich, bądź osób najbliższych. Zaślepienie też może świadczyć o zamknięciu się osoby na problemy tak zewnętrzne, jak i wewnętrzne, odcięcie się od świata, który wystawia ją na stres czy przykre sytuacje.

Samo poczucie niedostrzegania czegoś / kogoś przeżywane w trakcie marzenia sennego ma swoje odzwierciedlenie w usilnych dążeniach osoby śniącej do osiągnięcia oczekiwanego efektu. Może także oznaczać, iż śniący zawzięcie próbuje dociec jakiejś prawdy ukrytej przed jego wzrokiem lub czuje, że osoba, z którą utrzymuje z nim bliski kontakt ukrywa jakieś istotne fakty czy zataja przykre informacje.

Zdarza się, że wyśnione uczucie niedowidzenia ma swoje podłoże w poczuciu, iż dana osoba bądź osoby są z nami nieszczere. Może również oznaczać może poczucie ukrywanych drwin lub nawet niepochlebnych opinii w prawdziwym życiu.

Proroctwa przypisywane utracie wzroku we śnie

Do najczęściej wysnuwanych proroctw na podstawie doznania ślepoty bądź zamroczenia w trakcie przeżywania marzenia sennego należą:

  • śmierć bliskiej osoby lub zapadnięcie na ciężkie schorzenie mogące do śmierci doprowadzić
  • widmo wielkiego zagrożenia jakie krąży nad osobą przeżywającą sen, bądź osobami jej bliskimi
  • podjęcie się w przyszłości zadań nierealnych do wykonania
  • utrata miłości swojego życia, porzucenie przez bliską osobę
  • w przypadku spotkania osoby niewidomej, która jest żebrakiem – szczęście w grach hazardowych i loteriach

Podsumowanie

Utrata wzroku we śnie najczęściej wiąże się z przeżywanymi przykrymi emocjami lub traumatycznymi wydarzeniami z przeszłości. Osoby doświadczające takiej wizji sennej często czują się samotne i odrzucone, a ich zdrowie psychiczne jest poważnie zagrożone. Emanacje naszych lęków, naszego poczucia winy bardzo często nawiedzają nas we śnie. Z tego powodu powinniśmy uważniej im się przyglądać i mieć na uwadze, że sny mogą nam wskazywać problem, który należy jak najszybciej rozwiązać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *